Budowa nowej jezdni na al. 29 Listopada
|

Budowa nowej jezdni na al. 29 Listopada

Budowa nowej jezdni na al. 29 Listopada na odcinku od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do granic miasta. Z początkiem Lipca zostanie przeniesiony ruch na nową drogę, wtedy ruszy budowa nitki na miejscu obecnej starej drogi w przeciwnym kierunku, od granic miasta w kierunku centrum.  W najbliższym czasie ruszy również rozbiórka starego wiaduktu kolejowego.

End of content

End of content