Modernizacja ul. Ignacego Mościckiego

Rozpoczynają się prace modernizacyjne na ul. Ignacego Mościckiego. Obszar prac obejmuje odcinek od al. Róż do ul. Obrońców Krzyża. Zostanie wymieniony chodnik od strony Muzeum Czynu Zbrojnego oraz nawierzchnia asfaltowa na w/w odcinku. Podczas prac ulica będzie jednokierunkowa od al. Róż do ul. Obrońców Krzyża.

fot.ZDMK

KOMUNIKATY – OSTATNIE ARTYKUŁY

AKTUALNOŚCI – OSTATNIE ARTYKUŁY