Przejście dla pieszych w Mogilanach

Otwarcie ofert na zaprojektowanie oraz budowę kładki dla pieszych na DK7 w Mogilanach.

Oferty do przetargu  złożyły:

  • Budownictwo Mosty Drogi – koszt budowy kładki w Mogilanach 4 749 823,35 zł, w Głogoczowie 5 433 211,35, 

  • INTOP Tarnobrzeg – koszt budowy kładki w Mogilanach 7 777 114,31 zł, w Głogoczowie 7 777 114,31 zł, 

  • Nowak-Mosty – koszt budowy kładki w Mogilanach 10 395 893,43 zł, w Głogoczowie 10 505 552,32 zł. *kwoty dotyczą projektów oraz budowy kładek dla pieszych w lokalizacjach: Mogilany i Głogoczów.

Program inwestycji zakłada budowę kładek: 15 miesięcy na zaprojektowanie oraz 10 miesięcy na wybudowanie obiektów i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów inżynierskich.

Loading Images

INFRASTRUKTURA – OSTATNIE ARTYKUŁY

AKTUALNOŚCI – OSTATNIE ARTYKUŁY